Phó ViệnTrưởng ViệnLýHọcPhươngĐông

0916299611


GiámĐốc CôngTy KiếnTrúc XDDD HàNội

Bài 12: Hiện nay rất nhiều người làm Đồng Thầy, Thanh đồng, Đồng đú, còn cả người bị Chụp đồng

Hầu đồng là gì: là một nghi thức trong hoạt động tín ngưỡng dân gian của nhiều dân tộc, bao gồm cả tâm linh và nghệ thuật biểu diễn, nhiều dân tộc ở các quốc gia khác nhau đều có, trong đó có Đạo Thánh ở Việt Nam. Đây là nghi thức giao tiếp với Thánh thần, thông qua các Thầy Đồng hoặc Thầy Mo hoặc Pháp Sư hoặc Thầy Phù Thủy... Trong các canh hẩu thì các vị Thánh Thần có thể nhập hồn vào thân xác các ông thầy để phán truyền, diệt trừ tà ma, chữa bệnh, ban phúc, ban lộc... Khi thần linh nhập vào đồng thì lúc đó các Thanh Đồng không còn là mình nữa mà là hiện thân của vị thần nhập vào họ. Khi bị nhập mà bản thân họ không biết gì, thì gọi là đồng mê; khi nhập mà họ vẫn nhớ và sau đó vẫn tỉnh táo, thì gọi là đồng tỉnh.

Theo Hoàng Trà thì một khía cạnh khác Hầu đồng là một phần hiển giáo của Đạo Thánh của Việt Nam. Một mặt nào đó, hầu đồng cũng giống như bên văn hóa và tuyên truyền, gồm có biểu diễn. Những người ngồi đồng có một phần nhiệm vụ truyền giáo, thông qua các giá hầu và lời hát văn để cho những người dự đồng hiểu về Các Bậc Thánh Nhân đã có công với Dân Tộc Việt từ bao đời nay. Qua sự biểu diễn của Thanh Đồng và Hát Văn là để biểu diễn tưởng nhớ và tôn kính công trạng của các Vị Thánh nhân đã được “phong thánh phong thần” và trở thành “hồn thiêng sông núi”. Ví dụ trong bài Văn hát Giá Ông Hoàng Mười có đoạn sau:

- Trấn thủ Nghệ An ... ông Hoàng Mười trấn thủ Nghệ An. Về huyện Thiên Bản làm quan Phủ Dày. Chống đất chỉ trời gươm thiêng...chống đất chỉ trời ì i. Đánh đông dẹp Bắc việc ngoài hì binh nhung í ì i. Một đấng anh hùng tuổi thanh xuân...một đấng anh hùng ì i. Tài danh nổi tiếng khắp vùng...khắp vùng đất trời Nam í ì i.

- Hờ ... hơ chứ đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt 

Tiếng ông Mười còn lẫm liệt ngàn xưa 
Hoàng vung gươm lên ngựa đề cờ, ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam 
Hơ hờ...hơ hờ....hơ hớ 
Chứ chí anh hùng ông Hoàng Mười ra tay sấm sét 
Đi đến đâu giặc phải tan ngay chứ Việt Nam còn ghi chép sử này.

 

Trong các giá hầu để có sự ứng nhập là rất hiếm, một trăm thanh đồng thì chỉ có một thanh đồng được ứng trong các giá, mà trong một canh hầu chỉ có 1 đến 2 giá là được ứng mà thôi. Vì Hoàng Trà quen rất nhiều nhà ngoại cảm là thanh đồng, có người có khả năng kết nối với tâm linh và nói chuyện như chúng ta ngồi nói với nhau, nhưng khi hầu không có giá nào nhập; nhưng cũng có người khi hầu có khoảng 2 giá nhập; còn những người không có khả năng tâm linh thì 100% không có giá nào nhập.

Ở trần gian cũng thế, cũng như hàng trăm buổi biểu diễn văn hóa nghệ thuật thì 99 buổi là biểu diễn đơn thuần, còn 1 buổi là lên quan đến Nghi Lễ quan trọng nào đó, và trong một buổi đó sẽ có Lãnh đạo có Quyền Chức phát biểu hoặc công bố sự việc quan trọng. Một buổi biểu diễn văn hóa nghệ thuật, cũng đã thể hiện một phần về văn hóa – đất nước – con người của một quốc gia hay vùng miền nào đó, nhưng không thể nào là nói lên tất cả.

Cũng như thế, Hầu đồng là một hoạt động cho người dân Việt hiểu hơn về Đạo Thánh, nhưng không phải là thể hiện được tất cả về Tâm Linh Đạo Thánh. Ví dụ: Những người tham gia lĩnh vực Văn Hóa cũng sẽ có Quyền Chức, nhưng không phải là đại diện của Thể Chế Chính Trị, cũng không phải là những người có quyền chức chính và nhiệm vụ chính của Đất Nước. Tương tự thế, những người có căn đồng, thì một phần trong số họ, cũng có khả năng về tâm linh, nhưng cũng không phải là những người có Căn Mệnh làm việc lớn về Tâm Linh. Vì họ là những người thuộc hiển giáo và tuyên truyền, còn những người có căn mệnh lớn về Tâm Linh thì họ không nhảy đồng lộ diện như vậy. Nhưng tất cả những người có Căn Mệnh đều phải làm lễ Trình Diện trước Tâm Linh. Về bên đồng thì gọi là lễ Trình Đồng.

Trình đồng là một nghi lễ dành cho những Người có Căn Mệnh, trình diện trước Các Ngài, thông qua nghi lễ này Thanh Đồng mới nhờ Thầy Đồng trình lên để các Ngài chứng. Trong nghi lễ trình, sẽ có phần Đồng Thầy thực hiện các Giá Hầu để bề trên Chứng cho người Thầy và dạy cho người Mới biết lễ nghi và các bước hầu theo nghi thức và cách thức nào? Có thể Thanh Đồng mới phải hầu một vài giá, để Thánh Thần chứng cho.

Bài 12: Hiện nay rất nhiều người làm Đồng Thầy, Thanh đồng, Đồng đú, còn cả người bị Chụp đồng

(Đạo Thánh và Đạo Mẫu là một phần thuộc hệ thống Đạo Nhà Trời của Việt Nam)

Xét về theo khía cạnh khoa học. Hầu đồng là một hiện tượng văn hóa của Tâm Linh, là một hiện tượng cộng hưởng năng lượng sinh học vũ trụ, dành cho những người có cấu trúc năng lượng cơ thể cá biệt, thông qua phương pháp ngồi đồng hầu bóng, sẽ giúp cho những người có cấu trúc Năng lượng cá biệt cân bằng lại âm dương.

Chúng ta phải hiểu thế nào là người có Căn. Những người có căn là những người Phải làm việc liên quan tới Tâm Linh, Căn càng cao thì việc làm càng nhiều, trách nhiệm càng lớn, mệnh càng lớn thì càng phải độ sinh nhiều, cũng còn gọi là người có căn cao số nặng hoặc căn cao mệnh lớn.

Về mặt trần gian, chúng ta hiểu người có Căn giống như là công chức nhà nước, người không có căn giống như làm ăn tự do. Một công chức Nhà nước mà có chức vụ càng cao thì quyền lợi – nghĩa vụ - trách nhiệm càng lớn đối với quốc gia và dân tộc. Còn làm ăn tự do thì làm nhiều ít hay giàu nghèo là do năng lực của các nhân đó, dù có là chủ doanh nghiệp lớn mấy đi nữa vẫn không phải là người nhà nước.

Dù là ai cũng phải sống theo Pháp Luật hiện hành của Việt Nam, đều là công dân nước Việt Nam. Dù có căn hay không cũng phải sống đúng theo Đạo Bản Địa của Việt Nam, tất cả mọi người đều là con dân của Cõi Tâm Linh Việt Nam.

Nhiều người cho rằng ra Trình Đồng – Hầu Đồng – Mở Phủ là làm ăn có nhiều lộc, có nhiều người một năm hầu hết ở nơi này đến nơi kia, mà chẳng thấy tốt lên. Vì sao không tốt, thứ nhất vì không phải là đồng thầy thì không phải hầu nhiều, thứ hai là không phải ai có căn cũng phải Hầu, những người có căn nhưng chưa đến mức phải hầu thì trình rồi tiễn căn; những người có căn trên mức hầu thì chỉ làm lễ Trình Các Ngài để được giao và nhận nhiệm vụ về Tâm Linh.

 

Từ Căn cũng được dùng trong toán học, xin được phân tích Căn Cao kết hợp với toán học như sau:

- Căn bậc 1 là những người không phải làm gì, đi lễ hay không tùy tâm, quan trọng là thờ cúng tại gia cho tốt. Cũng như toán học căn bậc 1 là không thay đổi con số. Những người này cả đời không đi lễ ở đâu cũng không sao hết, cứ làm ăn đúng luật và đúng đạo là tốt rồi.

- Căn bậc 2 là phải đội bát nhang. Khi căn bậc 2 của toán học là giá trị con số đã thay đổi so với căn bậc 1.

- Căn bậc 3 là phải làm lễ trình đồng và tiễn căn, nhưng ko phải hầu. Căn bậc 3 của toán học thì con số cũng biến động lớn hơn bậc 2. Căn càng cao thì càng biến động.

- Căn bậc 4 là trình đồng và hầu bóng, nhưng không mở phủ. Những người căn hầu bóng của Vị Nào thì chỉ nên thực hiện Canh hầu ở nơi các Ngài Đó ngự bóng, chứ không nên hầu ở Chính Cung. Cũng như nhân viên thì trình văn bản lên cấp phó và trưởng phòng, chứ không phải cứ đưa thẳng cho lãnh đạo cao nhất cơ quan đó.

- Căn bậc 5 là hầu đồng, mở phủ điện ở nhà. Để tuần rằm có lễ xám hối và dâng các ngài, đó là một cách hầu, người ta gọi là quét rác hầu hương tại nhà. Ngồi yên bản Mệnh, ngồi trả nợ, chứ không phải để cúng lễ cho ai, cũng không phải là nơi để mọi người đến lễ xin xỏ.

- Căn bậc 6 là phải quét rác hầu hương ở chùa, đền, phủ, làm việc nhà Thánh, làm Thầy cứu giúp dân. Trong các thầy Căn bậc 6 thì có Thầy đồng chuyên trình và mở cho Thanh đồng, có thầy từ ở chùa và đền, thầy pháp chuyên trừ tà ma..., chứ không phải nhà thầy nào có điện cũng đi trình và mở phủ cho người khác được.

- Ngoài ra còn nhiều người có căn ở cấp độ cao hơn nữa, thì họ là những người thực hiện các nhiệm vụ Tâm Linh giao, nên không nhảy đồng.

Hơn nữa không phải nhà thầy nào có điện, cũng là nơi để mọi người mang lễ đến để xin này xin kia đâu nhé, nếu đồng thầy bảo nhà thầy có Ngài này ngài kia ngự và ban lộc, thì cũng chẳng bằng đến chính đền của Ngài mà lễ. Nhưng khi đi lễ các Ngài thì như nào cho đúng thì chúng ta sẽ cùng nhau kham khảo một Bài viết đầy đủ khác.

Như vậy, không phải có Căn rồi ra trình đồng mở phủ để làm ăn nhiều lộc. Nhưng khi làm việc cho Tâm Linh thì các Ngài sẽ thu xếp cho Công việc và Lộc ở trần gian để chuyên tâm cho việc của Tâm Linh. Nhưng cũng không phải là cứ nổi lòng tham xin các Ngài cho nhiều tiền và quan to, để rồi mà hưởng thụ đâu nhé. Các Ngài thu xếp cho Lộc trần gian rồi lại mải mê mưu cầu tư lợi và ăn chơi, không học Đạo và độ sinh, thì những người như thế chỉ sau một thời gian ngắn là bị phạt rất nặng.

Đồng thầy là gì: là người có Căn Đồng được Tâm Linh giao việc “Trình đồng mở phủ” cho các Thanh Đồng mới, nhưng cũng có nhiều người bị các thầy lợi dụng, phán bừa và bắt làm lễ trình đồng, như thế là bị chụp đồng. Có người thấy người khác hầu đồng và mọi việc thuận hơn, rồi cũng ra đồng theo, gọi là đồng đú, với mục đích tư lợi cá nhân. Nhưng những người có căn số thực sự, không ra trình thì còn bị phạt.

Chính vì vậy, lưu ý các bạn, nếu ai đó nói bạn có căn, thì bạn không vội theo và trình đồng ngay; hoặc nếu thấy cuộc sống và cơ địa bản thân có vấn đề. Nên tìm thầy có tâm, là thầy không vì tiền, khi ít nhất 3 thầy nói như nhau, đặc biệt là phải cùng nói giống nhau là bạn có căn của Ngài nào, phải làm gì ở đâu, thì nên nhất tâm làm theo. Nếu không nói không giống nhau thì không được vội vàng làm, tiền mất tật mang, mà chuyện tâm linh không thích thì làm và không thì thôi đâu.

Nếu bắt buộc phải ra Hầu Đồng, thì phải tìm thầy có tâm làm cho. Chứ gặp mấy Đồng Thầy chuyên chặt chém, lại tham sân si là chủ yếu, thì mình lại chuốc thêm nghiệp chướng. Hơn nữa có thầy lại xắp đến giai đoạn bị phạt rồi, thì bạn có nhờ người ta trình cho thì cũng chẳng có tác dụng đâu.

 

Trên đây là phần kiến thức của Hoàng Trà học được trên con đường “Tôi Đi Tầm Đạo”. Xin được chỉ dạy của các Thầy và các Cao Nhân, hãy liên hệ 0989913611. Hoàng Trà biết rằng, sự hiểu biết và viết ra còn hạn chế, không thể dùng ngôn từ nói lên hết nghĩa lý được. Chính vì vậy mong các bạn không sao chép dưới bất cứ hình thức nào, làm tam sao thất bản, lại trở thành không hay. Xin cảm ơn!


Tin Liên Quan

Các Bình luận, Câu hỏi và Trả lời

hung vu - 8 Tháng 5 2019 14:26
"mà chuyện tâm link không (phải) thích thì làm, không thích thì thôi đâu".
Đoạn này phải thêm chữ "phải" chú Hoàng Trà nhỉ?
Thuật - 14 Tháng 6 2018 09:32
Cảm ơn bài viết của bạn, đoạn này lại vào tà Đạo rồi. Có Tâm đạo vậy là đáng quý lắm đó, học Đạo bước đầu tiên và quan trọng nhất là bái Minh Sư cầu Chân Đạo.
Điền tên và Email để Bình luận
Họ tên: *
Email: *
đậm nghiêng nhấn mạnh đánh | Căn trái Căn giữa Căn phải | Nhập mặt cười Nhập đường dẫnChèn đường dẫn được bảo vệ Sự lựa chọn màu | Ẩn ký tự Nhập trả lời Chuyển đổi sang Cyrillic alphabet chèn spoiler

Phó Viện trưởng Viện Lý Học Phương Đông

Thầy phong thủy Kiến trúc sư Hoàng Trà
Hoàng Ngọc Trà, số TK 0200111696666, tại MB Bank-Chi nhánh Trần Duy Hưng
Gmail:hoangtra.kts@Gmail.com
ĐT: 0989913611
KTS Hoàng Trà lưu bản quyền Web
Địa Chỉ: 38 Trung Yên 9=> Rẽ vào Trung Yên 9A=> Số nhà 47