Tại Sao Đang GIÀU Lại Lụi ?

Một số người tự mãn cho rằng, mình đang kinh doanh làm ăn tốt, quỵt ít tiền của người khác không ảnh hưởng gì.

Có khi, mỗi người họ ăn chặn một ít thì giàu thì phải. Rồi đúng như các cụ nói "nghề nghiệp", có nghiệp tốt và cũng có nghiệp xấu tích lại, rồi đi xem Tâm Linh hay Lá Số sẽ thể hiện ở Cung Phúc. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.

Tôi cũng nghe nhiều người nói chuyện, công ty lớn có nhiều công nhân, mỗi người họ ăn chặn một ít, mỗi người họ quỵt một ít. Họ kể trong tâm tư rất ấm ức, mà không làm được gì.

Có doanh nghiệp là thầu chính và họ ăn chặn mỗi nhà thầu phụ một phần. Rồi bọn nó giàu thật, nhưng cứ để ý, gia đình bọn chúng không mắc bệnh thì cũng không ra làm sao.

Nhiều người nghĩ rằng nhà mình đặt đúng theo phong thủy là phát. Nhà mình mời nhiều thầy về cúng, thắp hương đầy đủ làm sao xấu được. Làm vài việc bẩn tính không ảnh hưởng gì. Mình đi công đức nhiều nơi mà.

Xin thưa, một đồng ăn chặn trên mồ hôi và nước mắt của người khác, có công đức 10 đồng cũng không hết nghiệp. Mà cúng tiền vào nơi Tà Ma khoác áo Cà Sa thì còn chuốc thêm nghiệp.

Nếu phúc không tích, lại làm việc tổn phúc. Thầy nào đặt phong thủy phát được đây? Thầy nào cúng xin Thần Thánh độ cho đây?

Đó cũng là câu trả lời cho thấy nhiều nhà đang giàu rồi lụi, giàu có nhưng con cháu hư hỏng

Tiền không tự dưng đến, không tự nhiên bị mất đi. Chỉ chuyển từ nhà hết phúc sang nhà có phúc

Trên đây cũng là một phần lý do để giải thích câu các cụ nói "không ai giàu ba họ không ai khó ba đời"

Kieến trúc sư Phong thủy Hoàng Trà - 0989.913611

Điền tên và Email để Bình luận
Họ tên: *
Email: *
đậm nghiêng nhấn mạnh đánh | Căn trái Căn giữa Căn phải | Nhập mặt cười Nhập đường dẫnChèn đường dẫn được bảo vệ Sự lựa chọn màu | Ẩn ký tự Nhập trả lời Chuyển đổi sang Cyrillic alphabet chèn spoiler