Nhiều Tiền mới gọi là Giàu? Chưa chắc!

Không sai một tí nào cả, không có tiền mà bảo giàu thì ai nghe lọt tai. Định nghĩa giàu như vậy chỉ là giàu một khía cạnh trong cuộc đời.

Chúng ta hay nói với nhau rằng: người này giàu, nhiều nhà đất, nhiều tiền bạc; hay người kia quan to chức lớn, nhiều bổng lộc, chắc chắn giàu lắm. Và rồi đó là mục tiêu phấn đấu của đời ta, đến cả con cháu cũng hướng tới mục đích đó.

Cuộc sống này đâu chỉ có vật chất, mà còn có cả tinh thần, nhưng mấy ai chăm lo cho tinh thần như vật chất. Ngày nay người hiện đại hoạt động không ngừng, coi sự làm việc là nguồn vui, do đó mới sinh lắm bệnh tật, tâm phiền não, thần kinh suy nhược. Một ngày có 24 giờ, có lý nào vì sinh kế mà mọi người phải dành trọn để lo việc kiếm ăn và tích lũy vật chất. Chỉ có một số người nhận ra trong cuộc sống vật chất này, đã chất những gánh nặng không cần thiết lên nhau.

Giàu tiền của mà nghèo sức khỏe, lộc to nhưng phúc nhỏ, làm ăn phát triển nhưng con cái lụi bại... Vậy họ có giàu không? Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, phúc mỏng, thân thì mắc trọng bệnh, tài sản lớn nhất là con cái thì lại là của nợ... Nguyên nhân do đâu mà kết quả như vậy. Quy luật nhân quả tiền nhãn ngay trong đời này.

Chúng ta xông pha trong cuộc đời với ý niệm cho rằng ta có thể tìm hạnh phúc trong cõi đời. Cho đến lúc gần đất, xa trời, nhiều người cũng không buồn hỏi rằng ý niệm đó có đúng không ?

Giàu về "trí tuệ, sức khỏe, phúc đức, lòng nhân ái, tâm từ bi, con cháu thành đạt..." cũng là giàu. Nhiều người có nhiều tiền nhưng con cháu lại học dốt, bỏ tiền ra mua bằng nhưng trí tuệ vẫn kém. Cho nên có "trí tuệ, sức khỏe, phúc đức, lòng nhân ái, tâm từ bi, con cháu thành đạt..." cũng là giàu.

Tài sản lớn nhất của đời người là con cháu, cho nên hãy nghĩ mọi việc vì con cháu, hãy làm mọi việc tích phúc cho con cháu. Chứ không phải bằng mọi cách làm giàu và chỉ để lại mỗi tiền, ngoài tài sản thì chẳng có gì.

Trời không cho ai tất cả, không lấy đi của ai tất cả và chúng ta không ai hoàn hảo. Vậy, trên đường đời chúng ta phấn đấu trở thành người giàu theo mặt nào?

Điền tên và Email để Bình luận
Họ tên: *
Email: *
đậm nghiêng nhấn mạnh đánh | Căn trái Căn giữa Căn phải | Nhập mặt cười Nhập đường dẫnChèn đường dẫn được bảo vệ Sự lựa chọn màu | Ẩn ký tự Nhập trả lời Chuyển đổi sang Cyrillic alphabet chèn spoiler