Đời Sao Phải Khổ?

Năm cũ lại qua

Năm mới đã đến

Sáng sáng thức giấc

Ngày lại qua ngày

Tháng sẽ trôi nhanh

Năm cứ qua đi

Đời thật phù du

 

Sướng khổ do mình

Đời sao phải khổ

Sao phải bực mình

Sao phải giận dữ

Sao phải dỗi hờn

 

Giàu nghèo có số

Số giàu không làm

Ai cho mà giàu

Số không giàu tiền

Sao phải cố quá

Đến khi quá cố

Đời cũng như nhau

 

Giàu tiền dễ bạc

Giàu phúc sẽ giàu

Giàu tâm, giàu đức

Giàu tình, giàu nghĩa

Giàu con, giàu cháu

Giàu về sức khỏe

Giàu cả bạn bè

Giàu đủ mọi thứ

 

Vui vẻ sướng đời

Không chấp không khổ

An nhiên tự tại

Thân thiện gần gũi

Ai cũng muốn gặp

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Điền tên và Email để Bình luận
Họ tên: *
Email: *
đậm nghiêng nhấn mạnh đánh | Căn trái Căn giữa Căn phải | Nhập mặt cười Nhập đường dẫnChèn đường dẫn được bảo vệ Sự lựa chọn màu | Ẩn ký tự Nhập trả lời Chuyển đổi sang Cyrillic alphabet chèn spoiler