Chỉ vì lợi ích mà con người...

Con người chỉ vì lợi ích
Giết bố để lên Ngôi Vua
Tình nghĩa vợ chồng cũng bỏ
Anh em ruột cũng tranh giành
Bạn bè cũng lừa lọc nhau
Bỏ tình nghĩa, bỏ nhân cách
Bỏ đạo đức, bỏ nhân phẩm

Tìm đến nhau vì lợi ích
Xa lìa nhau cũng vì lợi ích
Cuộc sống đâu phải vì tiền
Mà chúng ta mới tìm nhau
Vì tình yêu, vì đam mê
Chung lý tưởng vì tâm đạo
Nhưng khi lợi ích quá lớn
Tình cũng chẳng là gì nữa

Dù lợi ích rất nhỏ
Nhưng khi đã muốn có
Khi bản thân đã thích
Người ta bị mù quáng
Bằng mọi cách đạt được
Nghĩ ra mọi lý do
Thậm trí là thủ đoạn

Không chỉ người dân thường

Người tu Đạo, hành Đạo
Không được có tư tâm
Không được phép tư lợi
Dù không hại đến ai
Dù cho lợi ích nhỏ
Nhưng vẫn là lòng tham
Lại mưu tính, gian dối
Để chiếm đoạt cho mình
Thì với lợi ích lớn
Sẽ chẳng còn ân tình
Nghĩa cũng chẳng thấy đâu

Đối với người hết yêu
Chẳng còn thương mến nhau
Thì cạn tàu giáo máng
Dù trước đây thế nào
Dù tình nghĩa mặn nồng
Dù tâm đầu ý hợp
Dù như là tri kỷ
Hay đầu kề vai ấp

Cũng sẵn sàng phủi tay
Để chiếm lấy lợi ích

Trước khi làm gì
Hãy nghĩ hãy suy
Lợi ích có đáng
Đánh đổi danh dự
Đánh đổi nhân phẩm
Đừng để ngày sau
Đến khi gặp nhau
Không còn mặt mũi
Không còn sĩ diện

Tiền vô giá trị
Vật chất vô nghĩa
Khi đã về hưu
Không còn quyền chức
Chẳng còn ai chơi
Ôm tiền ngồi xó
Ăn lắm cũng bệnh
Chết chẳng mang theo
Bản thân bất nghĩa
Lại còn vô ơn
Con cháu mất dạy
Mang ra tranh dành
Đời thôi tan tành
Chỉ vì lợi ích

Điền tên và Email để Bình luận
Họ tên: *
Email: *
đậm nghiêng nhấn mạnh đánh | Căn trái Căn giữa Căn phải | Nhập mặt cười Nhập đường dẫnChèn đường dẫn được bảo vệ Sự lựa chọn màu | Ẩn ký tự Nhập trả lời Chuyển đổi sang Cyrillic alphabet chèn spoiler