Giá thầy xem phong thủy là bao nhiêu và tạ lộc thầy như nào

Giá thầy xem phong thủy là bao nhiêu và tạ lộc thầy như nào

Thầy xem phong thủy giá bao nhiêu Tạ lộc thầy như thế nào? Thầy phong thủy bây giờ có nhiều loại khác nhau: dạng thầy phong thủy bán đồ phong thủy, thầy phong thủy làm cả thầy cúng, trước sau loại thầy phong thủy đó đang tự tạo nghiệp và rồi phải