Phó ViệnTrưởng ViệnLýHọcPhươngĐông

0916299611


GiámĐốc CôngTy KiếnTrúc XDDD HàNội

Hình ảnh - Thiết kế “Khu công nghiệp - nhà máy - nhà điều hành” theo xem phong thủy

Thiết kế “Khu công nghiệp - nhà máy - nhà điều hành” theo xem phong thủy

Nguyên lý khi Thiết kế “Khu công nghiệp - nhà máy - nhà điều hành” theo xem phong thủy trên nguyên tắc nào, theo trường phái nào? Khi quy hoạch cả...

Phó Viện trưởng Viện Lý Học Phương Đông

Thầy phong thủy Kiến trúc sư Hoàng Trà
Hoàng Ngọc Trà, số TK 0200111696666, tại MB Bank-Chi nhánh Trần Duy Hưng
Gmail:hoangtra.kts@Gmail.com
ĐT: 0989913611
KTS Hoàng Trà lưu bản quyền Web
Địa Chỉ: Số 6/115 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội