Đời Sao Phải Khổ?

Đời Sao Phải Khổ?

Ngày tháng qua nhanh, đời người sao phải khổ, đa số nỗi khổ lại do bản thân mình tạo nên!