Xem tuổi hợp Kết hôn và Xem tuổi hợp Làm ăn

Xem tuổi hợp Kết hôn và Xem tuổi hợp Làm ăn

Chỉ khi có việc lớn là Xem tuổi hợp kết hôn. Gia đình có nhiều vấn đề thì đi Xem tuổi vợ chồng hợp hay không? Làm ăn với nhau mà thấy hay thất bại thì đi Xem tuổi hợp làm ăn?