Xem ngày đẹp để định tốt xấu

Xem ngày đẹp để định tốt xấu

Hiện nay có trên 10 cách xem ngày đẹp định việc tốt xấu. Nên xem theo cách nào? Căn cứ vào đâu để biết Thầy xem ngày có chuẩn không, hay chỉ là thầy bói xem voi?