Xem Phong thủy Nhà thờ-Phòng thờ-Bàn thờ

Xem Phong thủy Nhà thờ-Phòng thờ-Bàn thờ

Xem Phong thủy Nhà thờ-Phòng thờ-Bàn thờ có lấy hướng tốt hợp tuổi của trưởng chi hay trưởng họ, vị trí và hướng của phòng thờ và ban thờ quay về hướng hợp hay đặt theo thế của ngôi nhà  
Bài văn khấn Cúng động thổ Xây dựng Nhập trạch Nhà ở

Bài văn khấn Cúng động thổ Xây dựng Nhập trạch Nhà ở

KTS Hoàng Trà không phải là Thầy cúng, nhưng với kinh nghiệm Nghiên cứu học về Tâm Linh và Phong thủy, tôi viết “Bài văn khấn Cúng động thổ Xây dựng Nhập trạch Nhà ở” để đăng lên với hy vọng có thể giúp ích cho những người tự cúng lấy, khi chưa đủ
Đồ lễ cúng động thổ Xây dựng Nhập trạch về Nhà ở mới

Đồ lễ cúng động thổ Xây dựng Nhập trạch về Nhà ở mới

Động thổ Xây dựng Nhập trạch về Nhà ở mới, mà không mời được Thầy cúng, gia chủ có tự cúng được hay không, xin thưa là hoàn toàn tự cúng được. Quan trọng là biết Cách cúng và mua đồ lễ cúng động thổ Xây dựng Nhập trạch về Nhà ở mới