CôngTy KiếnTrúc XD DânDụng HàNội

0916299611


GĐ: Kiến trúc sư Hoàng Trà

Hình ảnh - Hướng dẫn Đặt ban thờ và Bốc bát hương Các Quan Thần Linh - Gia tiên Cụ kỵ Ông bà - Ông mãnh Bà Cô - Cậu Cô tại gia

Hướng dẫn Đặt ban thờ và Bốc bát hương Các Quan Thần Linh - Gia tiên Cụ kỵ Ông bà - Ông mãnh Bà Cô - Cậu Cô tại gia

Thờ cúng Các Quan Thần Linh không chuẩn thì dù có cúng bao nhiêu thì gia tiên cũng chẳng nhận được gì, các Quan mà không cho vào thì chỉ đứng ngoài...
Hình ảnh - Bài lễ Xin xám hối, cầu siêu cho bé đỏ hoặc con bị mất sớm

Bài lễ Xin xám hối, cầu siêu cho bé đỏ hoặc con bị mất sớm

Các Ngài dạy rằng “Người đang vướng nghiệp, Không thể ngụy tạo do vô ngã, Phải thành tâm xám hối, Từ tận lòng mình”. Những ai có lòng thành xám hối...
Hình ảnh - Xem phong thủy hướng tốt Xây sửa và làm Nhà thờ dòng họ

Xem phong thủy hướng tốt Xây sửa và làm Nhà thờ dòng họ

Câu hỏi của anh Phan Thanh Liêm ở Phú Thọ trên Báo GĐ&XH số tháng 4 năm 2016: Xem phong thủy hướng tốt Xây sửa và làm Nhà thờ dòng họ cho Nam...
Hình ảnh - Đồ lễ cúng động thổ Xây dựng Nhập trạch về Nhà ở mới

Đồ lễ cúng động thổ Xây dựng Nhập trạch về Nhà ở mới

Động thổ Xây dựng Nhập trạch về Nhà ở mới, mà không mời được Thầy cúng, gia chủ có tự cúng được hay không, xin thưa là hoàn toàn tự cúng được. Quan...
Hình ảnh - Bài văn khấn Cúng động thổ Xây dựng Nhập trạch Nhà ở

Bài văn khấn Cúng động thổ Xây dựng Nhập trạch Nhà ở

KTS Hoàng Trà không phải là Thầy cúng, nhưng với kinh nghiệm Nghiên cứu học về Tâm Linh và Phong thủy, tôi viết “Bài văn khấn Cúng động thổ Xây dựng...
Hình ảnh - Xem Phong thủy Nhà thờ-Phòng thờ-Bàn thờ

Xem Phong thủy Nhà thờ-Phòng thờ-Bàn thờ

Xem Phong thủy Nhà thờ-Phòng thờ-Bàn thờ có lấy hướng tốt hợp tuổi của trưởng chi hay trưởng họ, vị trí và hướng của phòng thờ và ban thờ quay về...

Công ty Kiến Trúc Xây Dựng Dân Dụng Hà Nội

KTS.Hoàng Trà Chuyên gia thiết kế Nhà ở theo Phong thủy
Hoàng Ngọc Trà, số TK 0020111696666, tại MB Bank
Gmail:hoangtra.kts@Gmail.com
ĐT: 0989913611
KTS Hoàng Trà lưu bản quyền Web
Địa Chỉ: Số 6/115 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội