Phó ViệnTrưởng ViệnLýHọcPhươngĐông

0916299611


GiámĐốc CôngTy KiếnTrúc XDDD HàNội

Hình ảnh - Xem Phong Thủy theo Bát Trạch có đúng hay sai

Xem Phong Thủy theo Bát Trạch có đúng hay sai

Xem Phong Thủy theo Bát Trạch có đúng hay sai, nên theo trường phái nào là đúng  ...
Hình ảnh - Xem phong thủy theo Nguyên tắc nào

Xem phong thủy theo Nguyên tắc nào

Những nguyên tắc Khi thiết kế nhà theo phong thủy hoặc xem phong thủy cho một ngôi nhà; dưới đây tuy không phải là quy tắc chính thống, nhưng cũng để...
Hình ảnh - Nam sinh năm 2000 tuổi Canh Thìn Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 2000 tuổi Canh Thìn Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1999 tuổi kỷ mão. Bài báo hướng dẫn chọn Nhà, tại sao ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1999 tuổi kỷ mão Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1999 tuổi kỷ mão Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1999 tuổi kỷ mão, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1998 tuổi mậu dần Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1998 tuổi mậu dần Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1998 tuổi mậu dần, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1997 tuổi đinh sửu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1997 tuổi đinh sửu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1997 tuổi đinh sửu, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1996 tuổi bính tý Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1996 tuổi bính tý Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1996 tuổi bính tý, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1995 tuổi ất hợi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1995 tuổi ất hợi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1995 tuổi ất hợi, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1994 tuổi giáp tuất Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1994 tuổi giáp tuất Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1994 tuổi giáp tuất, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1993 tuổi quý dậu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1993 tuổi quý dậu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1993 tuổi quý dậu, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1992 tuổi nhâm thân Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1992 tuổi nhâm thân Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1992 tuổi nhâm thân, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1991 tuổi tân mùi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1991 tuổi tân mùi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1991 tuổi tân mùi, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1990 tuổi canh ngọ Xem phong thủy nhà ở hướng tốt hợp

Nam sinh năm 1990 tuổi canh ngọ Xem phong thủy nhà ở hướng tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1990 tuổi canh ngọ, tại sao ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1989 tuổi kỷ tỵ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1989 tuổi kỷ tỵ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1989 tuổi kỷ tỵ, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ - họa...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1988 tuổi mậu thìn Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1988 tuổi mậu thìn Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1988 tuổi mậu thìn, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1987 tuổi đinh mão Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1987 tuổi đinh mão Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1987 tuổi đinh mão, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1986 tuổi bính dần Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1986 tuổi bính dần Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1986 tuổi bính dần, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1985 tuổi ất sửu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1985 tuổi ất sửu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1985 tuổi ất sửu, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1984 tuổi giáp tý Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1984 tuổi giáp tý Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1984 tuổi giáp tý, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1983 tuổi quý hợi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1983 tuổi quý hợi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1983 tuổi quý hợi, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1982 tuổi nhâm tuất Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1982 tuổi nhâm tuất Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1982 tuổi nhâm tuất, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1981 tuổi tân dậu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1981 tuổi tân dậu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1981 tuổi tân dậu, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1980 tuổi canh thân Xem phong thủy nhà ở hướng tốt hợp

Nam sinh năm 1980 tuổi canh thân Xem phong thủy nhà ở hướng tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1980 tuổi canh thân, tại sạo ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1979 tuổi kỷ mùi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1979 tuổi kỷ mùi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1979 tuổi kỷ mùi, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1978 tuổi mậu ngọ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1978 tuổi mậu ngọ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1978 tuổi mậu ngọ, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1977 tuổi đinh tỵ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1977 tuổi đinh tỵ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1977 tuổi đinh tỵ, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1975 tuổi ất mão Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1975 tuổi ất mão Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1975 tuổi ất mão, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1974 tuổi giáp dần Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1974 tuổi giáp dần Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1974 tuổi giáp dần, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1973 tuổi quý sửu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1973 tuổi quý sửu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1973 tuổi quý sửu, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1971 tuổi tân hợi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1971 tuổi tân hợi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1971 tuổi tân hợi, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1970 tuổi canh tuất Xem phong thủy nhà ở hướng tốt hợp

Nam sinh năm 1970 tuổi canh tuất Xem phong thủy nhà ở hướng tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1970 tuổi canh tuất, tại sao ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1969 tuổi kỷ dậu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1969 tuổi kỷ dậu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1969 tuổi kỷ dậu, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1968 tuổi mậu thân Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1968 tuổi mậu thân Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1968 tuổi mậu thân, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1967 tuổi đinh mùi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1967 tuổi đinh mùi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1967 tuổi đinh mùi, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1966 tuổi bính ngọ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1966 tuổi bính ngọ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1966 tuổi bính ngọ, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1965 tuổi ất tỵ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1965 tuổi ất tỵ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1965 tuổi ất tỵ, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ - họa...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1964 tuổi giáp thìn Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1964 tuổi giáp thìn Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1964 tuổi giáp thìn, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1961 tuổi tân sửu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1961 tuổi tân sửu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1961 tuổi tân sửu, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1960 tuổi canh tý Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1960 tuổi canh tý Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1960 tuổi canh tý, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1959 tuổi kỷ hợi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1959 tuổi kỷ hợi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1959 tuổi kỷ hợi, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1958 tuổi mậu tuất Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1958 tuổi mậu tuất Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1958 tuổi mậu tuất, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1957 tuổi đinh dậu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1957 tuổi đinh dậu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1957 tuổi đinh dậu, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1956 tuổi bính thân Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1956 tuổi bính thân Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1956 tuổi bính thân, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1955 tuổi ất mùi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1955 tuổi ất mùi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1955 tuổi ất mùi, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1954 tuổi giáp ngọ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1954 tuổi giáp ngọ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1954 tuổi giáp ngọ, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1953 tuổi quý tỵ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1953 tuổi quý tỵ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1953 tuổi quý tỵ, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1952 tuổi nhâm thìn Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1952 tuổi nhâm thìn Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1952 tuổi nhâm thìn, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1951 tuổi tân mão Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1951 tuổi tân mão Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1951 tuổi tân mão, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1950 tuổi canh dần Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1950 tuổi canh dần Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1950 tuổi canh dần, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1949 tuổi kỷ sửu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1949 tuổi kỷ sửu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1949 tuổi kỷ sửu, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1948 tuổi mậu tý Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1948 tuổi mậu tý Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1948 tuổi Mậu tý, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1946 tuổi Bính tuất Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1946 tuổi Bính tuất Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1946 tuổi bính tuất, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1945 tuổi Ất dậu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1945 tuổi Ất dậu Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1945 tuổi ất dậu, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1944 tuổi Giáp Thân Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1944 tuổi Giáp Thân Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1944 tuổi giáp thân, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1943 tuổi Quý Mùi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1943 tuổi Quý Mùi Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1943 tuổi Quý mùi, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1942 tuổi Nhâm Ngọ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1942 tuổi Nhâm Ngọ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1942 tuổi Nhâm ngọ, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1941 tuổi Tân Tỵ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1941 tuổi Tân Tỵ Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy hướng Nhà ở tốt hợp Nam sinh năm 1941 tuổi Tân Tỵ, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh - ngũ quỷ -...
Hình ảnh - Nam sinh năm 1940 tuổi Canh Thìn Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Nam sinh năm 1940 tuổi Canh Thìn Xem phong thủy hướng nhà ở tốt hợp

Xem phong thủy Xây làm nhà ở hướng tốt Nam sinh năm 1940 hợp tuổi Canh Thìn, ở hướng sinh - khí thiên y - phúc đức mà lại xấu, ở hướng tuyệt mệnh...

Các bình luận

Phó Viện trưởng Viện Lý Học Phương Đông

Thầy phong thủy Kiến trúc sư Hoàng Trà
Hoàng Ngọc Trà, số TK 0200111696666, tại MB Bank-Chi nhánh Trần Duy Hưng
Gmail:hoangtra.kts@Gmail.com
ĐT: 0989913611
KTS Hoàng Trà lưu bản quyền Web
Địa Chỉ: Số 6/115 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội