Trấn phong thủy phòng khách như nào?

Trấn phong thủy phòng khách như nào?

Trấn phong thủy phòng khách có thể dùng đầy đủ ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, là đặt cây, bể cá - non bộ, tượng... Việc đặt trấn phong thủy không đơn giản, nên phải mời thầy phong thủy giỏi thật chứ không phải quảng cáo trên báo trí hay truyền
Luận bàn phong thủy phòng khách

Luận bàn phong thủy phòng khách

Trong ngôi nhà, phòng khách giữ vị trí quan trọng nhất định về phong thủy. Tất nhiên, với mỗi trường hợp, mức độ trọng yếu của phòng khách cũng được nhìn nhận khác nhau.