Xem tuổi động thổ xây nhà năm 2024, tuổi nào làm nhà năm 2024, tính tuổi xây nhà tốt năm 2024, tính tuổi làm nhà năm 2024

PHẦN 1

Hiện nay, có nhiều cách xem tuổi động thổ xây nhà, nếu không được tuổi động thổ xây nhà thì mượn người khác động thổ. Tuổi nào tốt để động thổ và mượn tuổi nào. Kts Hoàng Trà – phó viện trưởng Viện lý học phương đông thống kê các cách xem tuổi động thổ xây nhà như sau:

 - Tính tuổi phạm kim lâu

 - Tính tuổi phạm hoang ốc

 - Tính trạch tuổi làm nhà

 - Tính tuổi phạm Thái tuế

 - Tính tuổi phạm Tam tai

 - Tính tuổi phạm Lục Phá

Ngoài những cách tính phổ thông ở trên thì còn có nhiều quan điểm và cách tính khác nhau, ví dụ tuổi không phạm “hình- hại- phá- cô quả- sát..”. Chi tiết từng cách xem ở dưới để quý vị kham khảo:

 

1. Tuổi phạm kim lâu năm 2024 (khi xem tuổi xây nhà năm 2024, xem tuổi làm nhà năm 2024, xem tuổi động thổ năm 2024):

Lấy tuổi âm ( là tuổi dương cộng thêm 1) chia cho 9, được kết quả dư 1,3,6,8 là tuổi phạm kim lâu. Dư 1 là phạm kim lâu thân (phạm vào bản thân), dư 2 là kim lâu phu thê (phạm vào vợ chồng), dư 3 là kim lâu tử (phạm vào con), dư 4 là kim lâu lục súc (phạm vào chăn nuôi gia súc)

Ví dụ năm 2024 tính tuổi âm cho người sinh năm 1999 bằng 2024– 1999 + 1 = 26 tuổi âm, phạm kim lâu lục súc, trong tứ kim lâu thì kim lâu lục súc là nhẹ nhất, chỉ ảnh hưởng đến gia súc, nên người làm nghề chăn nuôi thì nên tránh.

Có quan điểm cho rằng, những năm tuổi có đuôi đuôi “1, 3, 6, 8” là bị phạm kim lâu, bởi vì khi tính kim lâu ta thấy “21, 26, 28” là phạm kim lâu, ở độ tuổi từ 20 đến 30 là độ tuổi lập gia đình, nên mới đánh đồng cho các tuổi khác. Ví dụ 31 tuổi chia 9 dư 4, 41 tuổi chia 9 dư 5, như vậy 31 và 41 tuổi âm không bị phạm kim lâu.

Thống kê số tuổi âm phạm kim lâu: 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69,…

Đổi ra các năm sinh phạm Kim Lâu trong năm 2024

Tuổi phạm kim lâu trong năm 2024 của Nam hoặc Nữ sinh năm 1956, 1959, 1961, 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1974, 1977, 1979, 1981, 1983, 1986, 1988, 1990, 1992, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2006

 

2. Tuổi phạm hoang ốc năm 2024 (khi xem tuổi xây nhà năm 2024, xem tuổi làm nhà năm 2024, xem tuổi động thổ năm 2024):

Cách tính hoang ốc được tính theo nguyên tắc bắt đầu từ 10 tuổi khởi ở Kiến, 20 tuổi khởi ở Nghi, 30 tuổi khở ở Địa Sát, 40 tuổi khởi ở Tấn Tài, 50 tuổi khởi ở Thọ Tử, 60 tuổi khởi ở Hoang Ốc… Rồi bắt đầu đếm “Nhất kiến, nhì nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử, lục hoang ốc”, cứ như vậy mà đếm quay vòng.

Nếu năm tuổi âm gặp Tam địa sát, Ngũ thọ tử, Lục hoang ốc là năm tuổi không tốt khi xây nhà. Chi tiết cách đếm theo tuổi như sau:

- 10 kiến, 11 nghi, 12 địa sát, 13 tấn tài, 14 thọ tử, 15 hoang ốc, 16 kiến,…

- 20 nghi, 21 địa sát, 22 tấn tài, 23 thọ tử, 24 hoang ốc, 25 kiến, 26 nghi,…

- 30 địa sát, 31 tấn tài, 33 thọ tử, 34 hoang ốc, 35 kiến, 36 nghi, 37địa sát,…

- 40 tấn tài, 41 thọ tử, 42 hoang ốc, 43 kiến, 44 nghi, 45 địa sát, 46 tấn tài,…

- 50 thọ tử, 51 hoang ốc, 52 kiến, 53 nghi, 54 địa sát, 55 tấn tài, 56 thọ tử,…

- 60 hoang ốc, 61 kiến, 62 nghi, 63 địa sát, 64 tấn tài, 65 thọ tử, 66 hoang ốc,…

Thống kê số tuổi âm các tuổi phạm Hoang ốc nên kiêng làm nhà như sau: 18; 21; 23; 24; 27; 29; 30; 32; 33; 36; 38; 39; 41; 42; 45; 47; 48; 50; 51; 54; 56; 57; 60; 63; 65; 66; 69; 72; 74; 75.

 Đổi ra các năm sinh phạm Hoang Ốc trong năm 2024

Tuổi phạm Hoang Ốc trong năm 2024 của Nam hoặc Nữ sinh năm 1950, 1951, 1953, 1956, 1959, 1960, 1962, 1965, 1968, 1969, 1971, 1974, 1975, 1977, 1978, 1980, 1983, 1984, 1986, 1987, 1989, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 2001, 2002, 2004

 

3. Tuổi trạch tuổi làm nhà năm 2024 (tính theo cửu trạch năm 2024) khi xem tuổi xây nhà năm 2024, xem tuổi làm nhà năm 2024, xem tuổi động thổ năm 2024:

Có hai cách tính trạch tuổi làm nhà, cách 1 tính tương tự như cách tính kim lâu, cách 2  tương tự như cách tính hoang ốc. Hiện nay, đa số mọi người tính theo cách 1 là phép tính tuần hoàn giống cách tính kim lâu, cách tính như sau: 1 là trạch Phúc, 2 là trạch Đức, 3 là trạch Bại, 4 là trạch Hư, 5 là trạch Khốc, 6 là trạch Quỷ, 7 là trạch Tử, 8 là trạch Bảo, 9 là trạch Lộc, 10 là trạch Phúc, 11 là trạch Đức… (tuần tự tính tiếp các tuổi khác)

Khi gặp các trạch 3 là trạch Bại, 4 là trạch Hư, 5 là trạch Khốc, 6 là trạch Quỷ, 7 là trạch Tử là các trạch xấu, không nên xây nhà. Các trạch còn lại là tốt, được tuổi xây nhà.

Thống kế số tuổi âm những tuổi không nên khởi công làm nhà theo cách tính Cửu Trạch: 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70….

  Đổi ra các năm sinh phạm Cửu Trạch trong năm 2024

Tuổi phạm Cửu Trạch trong năm 2024 của Nam hoặc Nữ sinh năm 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

 

4. Tính tuổi phạm Thái tuế năm 2024 (khi xem tuổi xây nhà năm 2024, xem tuổi làm nhà năm 2024, xem tuổi động thổ năm 2024):

- Tuổi gặp Tuế Phá hay xung thái tuế là tuổi Tuất có tuổi có năm sinh là1958, 1970, 1982, 1994, 2006

- Tuổi gặp Tuế Sát năm 2024 là tuổi Mùi, tương đương năm 2024 có năm sinh là 1955, 1967, 1979, 1991, 2003

- Tuổi gặp Tuế Hình năm 2024 là tuổi Thìn, tương đương năm 2024 có năm sinh là 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

- Tuổi gặp Sát Tuế năm 2024 là tuổi có năm sinh  1960, 1972, 1984, 1996

5. Tính tuổi phạm Lục Phá năm 2024 (khi xem tuổi xây nhà năm 2024, xem tuổi làm nhà năm 2024, xem tuổi động thổ năm 2024):

Tuổi gặp Lục Phá năm 2023 là tuổi có năm sinh  1961, 1973,1985, 1997

 

PHẦN 2

(Xem tuổi động thổ xây nhà năm 2024, tuổi nào làm nhà năm 2024, tuổi xây nhà tốt năm 2024)

 

Nếu tổng hợp tất cả các tuổi phạm theo các tiêu trí ở trên thì chẳng còn tuổi nào có thể động thổ xây nhà trong năm 2024. Đó là điều rất vô lý. Chính vì vậy, người dân không tin tưởng vào thuật phong thủy nói riêng và khoa học phương đông nói chung.

Trong 05 cách tính ở trên, có cách xem tuổi động thổ xây nhà chuẩn và có cách xem không đúng, bởi sách hiện nay có nhiều sách là man thư, ngay kể cả người đang tự nhận mình là thầy phong thủy cũng không phân biệt được và chỉ biết áp dụng mà thôi. Khi kết quả khác nhau thì không phân biệt đâu là đúng và đâu là sai, rồi tự cho rằng cách nào đúng thì chọn cách đó.

Thầy phong thủy như nào xem đúng và xem chuẩn tuổi động thổ xây nhà? Thầy phong thủy xem đúng và nói chuẩn về quá khứ thì mới tin thầy xem được cho tương lai. Tương tự, bác sĩ xem đúng quá khứ và hiện tại đau ốm thế nào thì mới chữa được bệnh, không bắt ra bệnh thì không chữa khỏi bệnh.

Phó viện trưởng Viện lý học phương đông – Kts Hoàng Trà khẳng định phân biệt chuẩn xác cách xem nào đúng, cách xem nào sai. Tuy nhiên, ở trên diễn đàn cộng đồng, không thể chỉ thẳng ra đây, vì sẽ gây tranh cãi. Quý vị nào có duyên nghiên cứu phong thủy nói riêng và khoa học phương đông nói chung, xin mời đến đàm đạo tại nhà của Hoàng Trà theo địa chỉ sau:

Số nhà 47, Ngõ 59 Nguyễn Bá Khoản, P. Yên Hòa, quận Cầu Giấy, HN

Số điện thoại: 0916.299.611 – 0989.913.611.

Khi xây nhà gặp vấn đề xấu và trắc trở, không chỉ do một nguyên nhân là tuổi động thổ tốt hay xấu. Còn do phong thủy địa lý của ngôi nhà có tốt hay không, phần âm của đất có tốt hay không, nếu gặp đất nghịch và dữ thì tuổi nào đứng ra động thổ cũng xấu. Mà thịnh suy, tốt xấu, thành bại của đời người do rất nhiều yếu tố chi phối. Mỗi thứ tốt lên thì cuộc đời thêm tốt, mỗi thứ xấu đi thì cuộc đời xấu đi

Số phận con người bị chi phối bởi yếu tố nào?

Điền thông tin để bình luận
Họ tên: *
Mã của bạn: *
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent

Bài viết mới đăng trên website

Xem Tứ Trụ Nam 1966, Xem Tử Vi Nam 1966, Xem màu sắc hợp nam 1966, Bát tự Nam 1966, Nam sinh năm 1966 tuổi Bính Ngọ Xem Tứ Trụ Nữ 1967, Xem Tử Vi Nữ 1967, Xem màu sắc hợp nữ 1967, Bát tự Nữ 1967, Nữ sinh năm 1967 tuổi Đinh Mùi Xem Tứ Trụ Nam 1967, Xem Tử Vi Nam 1967, Xem màu sắc hợp nam 1967, Bát tự Nam 1967, Nam sinh năm 1967 tuổi Đinh Mùi Xem Tứ Trụ Nữ 1968, Xem Tử Vi Nữ 1968, Xem màu sắc hợp nữ 1968, Bát tự Nữ 1968, Nữ sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân Xem Tứ Trụ Nam 1968, Xem Tử Vi Nam 1968, Xem màu sắc hợp nam 1968, Bát tự Nam 1968, Nam sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân Xem Tứ Trụ Nữ 1969, Xem Tử Vi Nữ 1969, Xem màu sắc hợp nữ 1969, Bát tự Nữ 1969, Nữ sinh năm 1969 tuổi Kỷ Dậu Tứ trụ nam 1969, bát tự nam 1969, xem Tứ Trụ Nam 1969, xem Tử Vi Nam 1969, xem màu sắc hợp nam 1969, Bát tự Nam 1969, Nam sinh năm 1969 tuổi Kỷ Dậu Xem Tứ Trụ Nữ 1970, Xem Tử Vi Nữ 1970, Xem màu sắc hợp nữ 1970, Bát tự Nữ 1970, Nữ sinh năm 1970 tuổi Canh Tuất Xem Tứ Trụ Nam 1970, Xem Tử Vi Nam 1970, Xem màu sắc hợp nam 1970, Bát tự Nam 1970, Nam sinh năm 1970 tuổi Canh Tuất Xem Tứ Trụ Nữ 1971, Xem Tử Vi Nữ 1971, Xem màu sắc hợp nữ 1971, Nữ sinh năm 1971 tuổi Tân Hợi, Bát tự Nữ sinh năm1971 Xem Tứ Trụ Nam 1971, Xem Tử Vi Nam 1971, Xem màu sắc hợp nam 1971, Bát tự Nam 1971, Nam sinh năm 1971 tuổi Tân Hợi Xem tuổi động thổ xây nhà năm 2024, tuổi nào làm nhà năm 2024, tính tuổi xây nhà tốt năm 2024, tính tuổi làm nhà năm 2024 Xem Tứ Trụ Nữ 1972, Xem Tử Vi Nữ 1972, Xem màu sắc hợp nữ 1972, Bát tự Nữ 1972, Nữ sinh năm 1972 tuổi Nhâm Tý Xem Tứ Trụ Nam 1972, Xem Tử Vi Nam 1972, Xem màu sắc hợp nam 1972, Bát tự Nam 1972, Nam sinh năm 1972 tuổi Nhâm Tý Xem Tứ Trụ Nữ 1973, Xem Tử Vi Nữ 1973, Xem màu sắc hợp nữ 1973, Bát tự Nữ 1973, Nữ sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu Xem Tứ Trụ Nam 1973, Xem Tử Vi Nam 1973, Tứ trụ nam 1973, Xem màu sắc hợp nam 1973, Bát tự Nam 1973, Nam sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu Xem Tứ Trụ Nữ 1974, Xem Tử Vi Nữ 1974, Xem màu sắc hợp nữ 1974, Bát tự Nữ 1974, Nữ sinh năm 1974 tuổi Giáp Dần Xem Tứ Trụ Nam 1974, Màu sắc hợp nam 1974, Xem Tử Vi Nam 1974, Xem màu sắc hợp nam 1974, Bát tự Nam 1974, Nam sinh năm 1974 tuổi Giáp Dần Xem Tứ Trụ Nữ 1975, Xem Tử Vi Nữ 1975, Xem màu sắc hợp nữ 1975, Bát tự Nữ 1975, Nữ sinh năm 1975 tuổi Ất Mão Xem Tứ Trụ Nam 1975, Xem Tử Vi Nam 1975, Xem màu sắc hợp nam 1975, Bát tự Nam 1975, Nam sinh năm 1975 tuổi Ất Mão Xem Tứ Trụ Nữ 1976, Bát tự Nữ 1976, Xem Tử Vi Nữ 1976, Xem màu sắc hợp nữ 1976, Nữ sinh năm 1976 tuổi Bính Thìn